Multimedia →

Człowiek wartością

Pragnienie służby człowiekowi, obrony ludzi pracujących i ich prawa do szacunku i godnego życia, towarzyszyło kard. Stefanowi Wyszyńskiemu od młodości. Zagadnieniami społecznymi interesował się od pierwszych lat kapłaństwa, a także w czasie studiów, rocznej podróży naukowej i pracy z robotnikami we Włocławku. Znajomość problemów społecznych była mu wielką pomocą w posłudze prymasowskiej.

„Wrażliwość na człowieka musi się spotęgować, bo nie fabryka, beton czy żelazo, ale człowiek jest największą wartością. Do szeregu tych praw, które należy uszanować należy również i wolność gospodarcza, ekonomiczna. Człowiek ma przede wszystkim prawo i obowiązek, pracując dla własnej ojczyzny, wyżywić własne dzieci, własną rodzinę, ma prawo do takich środków, aby bez trudu mógł wypełnić te obowiązki w wyniku uczciwej i rzetelnej pracy” – mówił Prymas Tysiąclecia.

Radio Watykańskie

Książki dla Ciebie →

Prymas Wyszyński. Ojciec Ojczyzny

W tej bardzo bogatej biografii autor ukazuje nam fascynującą postać Sternika Kościoła w przeróżnych aspektach, od nauczyciela po męża stanu. Od narodzin do dnia śmierci, ale i po niej, bo opisuje przejawy kultu, który doprowadził tego wielkiego pasterza i Polaka ku chwale ołtarzy.

Zamów →