Multimedia →

Dowartościować rodzinę

W kazaniu wygłoszonym w parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca w Warszawie 19 marca 1973 r. kard. Wyszyński mówił o rodzinie i wychowaniu. Przypomniał, że rodzina ma w społeczeństwie uprzywilejowane miejsce i jest wielkim darem Boga. Również dla niego rodzina była fundamentem wiary i „pierwszym seminarium”.

„Pragnęlibyśmy, aby stworzono rodzinie taką atmosferę, która przyczyniłaby się do podniesienia autorytetu ojca i matki oraz poprawiła warunki, w jakich mają oni wypełniać swoje niezwykle ważne zadania dla Kościoła, narodu i państwa”.

Radio Watykańskie

Książki dla Ciebie →

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski

Jak wyglądała droga do świętości kard. Stefana Wyszyńskiego? Dlaczego właśnie jemu Opatrzność powierzyła losy polskiego Kościoła w latach szczególnie trudnych dla naszego narodu?
Milena Kindziuk, autorka bestsellerów Matka papieża, Matka Świętego oraz Emilia i Karol Wojtyłowie, w reporterskiej biografii odkrywa na nowo wyjątkową postać Prymasa Tysiąclecia.

Zamów →