Multimedia →

Maryja jest świętem kobiet

Podczas spotkania z kobietami w domu arcybiskupim przy ul. Miodowej w Warszawie w 1972 r. kard. Stefan Wyszyński podkreślił równość mężczyzn i kobiet, a jednocześnie zwrócił uwagę na dzielące ich różnice i odrębne zadania. Współcześnie wiele mówi się o odrębności płci. Prymas Tysiąclecia proponował, aby mówić raczej o ich uzupełnianiu się.

„Zróżnicowanie jest właściwie naturze ludzkiej. Bóg sam jest autorem tych odmiennych właściwości i cech. Jednak w istocie swojej zadanie tych dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, jest wspólne, choć w różny sposób realizowane. Każde z nich wnosi w życie rodziny ludzkiej własne elementy, które się przedziwnie harmonizują” – powiedział kard. Wyszyński.

Radio Watykańskie

Książki dla Ciebie →

Wyszyński. 40 spojrzeń

Autor spogląda na Wyszyńskiego w sposób nieszablonowy. Nie interesuje go monumentalność postaci prymasa, ale jego duchowe piękno, estetyczna wrażliwość, jego pragnienia i lęki, odwaga i tęsknota za miłością.

Zamów →