Multimedia →

Sługa wszystkich

Kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie podkreślał znaczenie pokornej służby Bogu i człowiekowi. Uważał, że przez cichą i wytrwałą pracę, budzenie żywej wiary, gorącej miłości, podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej i maryjnej religijności, każdy chrześcijanin przychodzi z pomocą Bogurodzicy.

„Sprawiacie, że ta ziemia, nieustannie pomaga w przedziwnym zadaniu, które wypełnia Maryja, obecna w misterium Chrystusa i Kościoła. Jesteście jej pomocnikami. Podobnie jak Ona przyjęła na siebie służbę wyznaczoną przez Ojca Niebieskiego, tak też wy, najmilsi, jesteście sługami i niewolnikami Maryi. Nie wstydźcie się tego słowa, bo to przecież Chrystus powiedział, że jeśli ktoś chce być pierwszym, ma być sługą wszystkich. Nie jesteśmy «swoi», jesteśmy na służbie Kościoła. To jest warunek zbawienia rodziny ludzkiej, nie wyniosła władcza postawa, ale pokorna służba, ona zbawia świat” – mówił Prymas Tysiąclecia.

Radio Watykańskie

Książki dla Ciebie →

Wyszyński. 40 spojrzeń

Autor spogląda na Wyszyńskiego w sposób nieszablonowy. Nie interesuje go monumentalność postaci prymasa, ale jego duchowe piękno, estetyczna wrażliwość, jego pragnienia i lęki, odwaga i tęsknota za miłością.

Zamów →