Multimedia →

Stop ateizacji

Kard. Stefan Wyszyński uczył, że jedności w ojczyźnie nie zapewni władza, wojsko, czy organizacje społeczne. Nie zagwarantują jej także oczekiwane zdobycze ekonomiczne. Jego zdaniem mocą narodu polskiego jest duch chrześcijański przenikający ludzkie serca i sumienia. Dlatego żądał zaprzestania agitacji ateistycznej i zapewnienia wolności myśli i religii dla wszystkich Polaków.

„Państwo nie może być ateistyczne, bo do państwa nie należy regulowanie spraw religii, przekonań i ludzkich sumień. Dlatego też oczekujemy, że władze przestaną faworyzować i finansować propagandę ateistyczną, że zgodnie z zobowiązaniami, które są zawarte w konstytucji i dokumentach publicznych, pozostawiona będzie całkowita wolność i pełny szacunek dla przekonań religijnych” – apelował Prymas Tysiąclecia.

Radio Watykańskie

Książki dla Ciebie →

Prymas Wyszyński. Ojciec Ojczyzny

W tej bardzo bogatej biografii autor ukazuje nam fascynującą postać Sternika Kościoła w przeróżnych aspektach, od nauczyciela po męża stanu. Od narodzin do dnia śmierci, ale i po niej, bo opisuje przejawy kultu, który doprowadził tego wielkiego pasterza i Polaka ku chwale ołtarzy.

Zamów →