Multimedia →

Wierność Matce Kościoła

W przesłaniu kard. Stefana Wyszyńskiego wyraziście wybrzmiewa przekonanie, że nie można myśleć i mówić o Maryi w oderwaniu od Chrystusa. Uważał, że w niej spotyka się to, co Boże, z tym co ludzkie i dlatego Jej powierzał codzienne problemy swojej ojczyzny. Polaków zaś wzywał do wierności Matce Bożej.

„Dochować wierności Matce Kościoła oznacza naśladowanie Jej wiary i męstwa w wierze. Nazywamy Ją Panną Wierną. Jest wierna Bogu, wierna Chrystusowi aż po krzyż! Jest wierną także i nam, bo nas nigdy nie opuściła, bo od tysiąca lat jest z nami na Jasnej Górze i w tylu sanktuariach maryjnych w Polsce. Czuwa nad całością naszej wiary. Dochować wierności Matce Kościoła oznacza bronić się przed ateizacją i bezbożnictwem, zachować trzeźwość wobec wszystkich pokus, które słyną z przemocy i siły narzucanej ludziom, skrępowanym w swej wolności, zalęknionym o prawo do chleba” – mówił Prymas Tysiąclecia.

Radio Watykańskie

Książki dla Ciebie →

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski

Jak wyglądała droga do świętości kard. Stefana Wyszyńskiego? Dlaczego właśnie jemu Opatrzność powierzyła losy polskiego Kościoła w latach szczególnie trudnych dla naszego narodu?
Milena Kindziuk, autorka bestsellerów Matka papieża, Matka Świętego oraz Emilia i Karol Wojtyłowie, w reporterskiej biografii odkrywa na nowo wyjątkową postać Prymasa Tysiąclecia.

Zamów →